Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi

PP sistemi

Protivpožarni sistemi

PP sistemi

Protivpožarni sistemi projektuju se i instaliraju u industrijskim, proizvodnim, magacinskim, stambenim i poslovnim prostorima radi zaštite od vatre. Objekat koji je zahvaćen požarom direktno ugrožava živote lica koja se zateknu u njemu, a posledice požara su često i ogromne materijalne štete.

Princip rada ovog sistema je u osnovi sličan radu alarmnog sistema. Detektori registruju plamen u najranijoj fazi, pa je moguća bezbedna evakuacija ljudi i pristupanje suzbijanju požara. Protivpožarna centrala ima mogućnost dojave požara i aktiviranja sistema za gašenje požara, kao i dugi niz bezbednosnih opcija koje se mogu programirati u slučaju požara.

Detnov

Kakav sistem mi je potreban?

U zavisnosti od vaših želja kao i objekta možemo da ponudimo dve vrste protivpožarnih sistema - konvencionalne i adresibilne.


Konvencionalan sistem

Ovakvi sistemi sastoje se od senzora povezanih na konvencionalnu centralu. Senzori su podeljeni u zone koje mogu da sadrže do 30 javljača požara ili ručnih javljača. Ako dođe do aktiviranja senzora, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji. Centrala ne daje informaciju o tome koji senzor ili javljač je aktivan.

Adresibilni sistem

Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara. Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran.

Paketi na akciji - uskoro!

Cenovnici

Pošaljite zahtev za ponudu

Zahtev za ponudu


Video nadzorAlarmni sistemInterfonski sistemProtivpožarni sistemDrugo


Unesite brojčani rezultatKomplet Dahua MINI - upit

[wpforms id="1130"]

Komplet Dahua MAXI - upit

[wpforms id="1148"]

Komplet Securuty MINI - upit

[wpforms id="1149"]

Komplet Security MAXI - upit

[wpforms id="1150"]