Video nadzor

Video nadzor

...

Video nadzor

...

Sigurnosno-tehnički sistem video nadzora, ili skraćeno CCTV (Close Circuit TeleVision), najčešći je vid zaštite lica ili imovine. Sistem video nadzora se sastoji od kamera, opreme za smeštanje i prikazivanje video materijala i kablova pomoću kojih su svi elementi povezani. Postavljanjem CCTV-a u stambene prostore, banke, institucije, i sl. ispunjava se namena ovog sistema, zaštita lica i imovine od krađe ili provala. Osim toga, postavljanjem CCTV-a u poslovni ili proizvodni prostor, redovnim nadzorom se mogu otkoniti nepravilnosti u radu i povećati učinak zaposlenih.

Praćenje video nadzora danas je dostupno putem interneta preko računara ili pametnih telefona, što znači da sopstveni objekat možete imati pod nadzorom iz drugih gradova i država, pa i kontinenata.

Dahua

Koju vrstu kamera izabrati?

Kamera kao izvor video signala, direktno utiče na kvalitet slike, pa pri izboru treba voditi računa o tome da kamera pruži što bolji snimak bez obzira na radne uslove.


Card image cap

Analogni video nadzor

Ovakva vrsta video nadzora je najduže prisutna na našem tržištu i još uvek se najčešće ugrađuje zbog prihvatljive cene i dobrog kvliteta slike. CCTV video nadzor sastoji se od analognih kamera koje su koaksijalnim kablom povezane na snimač. Za napajanje kamera potreban je poseban kabl. Istovremeni pristup video snimcima može da ima ograničen broj korisnika sa jednog mesta.

Card image cap

IP video nadzor

IP sistemi video nadzora su u potpunosti digitalni, koriste računarsku mrežu za prenos signala. Prenos podataka je digitalan, pa je kvalitet slike u odnosu na analogni video nadzor značajno veći. Ovakve kamere se integrišu u računarsku mrežu, a snimci kao i pregled snimljenog materijala može se vršiti putem računara ili NVR (Network Video Recorder) snimača.

Paketi na akciji - uskoro!

Cenovnici

Pošaljite zahtev za ponudu

Zahtev za ponudu


Video nadzorAlarmni sistemInterfonski sistemProtivpožarni sistemDrugo


Unesite brojčani rezultatKomplet Dahua MINI - upit

[wpforms id="1130"]

Komplet Dahua MAXI - upit

[wpforms id="1148"]

Komplet Securuty MINI - upit

[wpforms id="1149"]

Komplet Security MAXI - upit

[wpforms id="1150"]